ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.

นายวรวุฒิ มาลา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ