ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมชาย จุละจาริตต์

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

1 ส.ค. 2532 - 28 ก.พ. 2535