ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ต.ควง อภัยวงศ์

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

มี.ค. 2485 - ก.ค. 2485