ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
วันที่อัพเดต : 29/09/2563 11:23:47 AM


- รอการแต่งตั้ง -

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์