ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
วันที่อัพเดต : 28/10/2563 11:19:55 AM


- รอการแต่งตั้ง -

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์