ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
วันที่อัพเดต : 01/10/2563 10:57:06 AM


- รอการแต่งตั้ง -

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์