สถานี/โทรศัพท์

สถานี/โทรศัพท์

เขตกรุงเทพมหานคร

ที่ทำการและสถานี

โทรศัพท์องค์การ

ชุมสายโทรศัพท์กรุงเทพ
0-2621-8701
ชุมสายโทรศัพท์มักกะสัน
0-2245-2480 ถึง 9
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการรถไฟฯ
0-2220-4272
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center
1690
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
0-2621-4291
โฆษณา/ถ่ายแบบ/ขอใช้สถานีที่ถ่ายหนัง
0-2220-4261
 
 
ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ
 
บริการจองตั๋วหมู่คณะ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4902
 
 
 
 
บริการรับ - ฝากของ สถานีกรุงเทพ
(มือถือ) 08-6344-8321
บริการรับ - ส่งสัมภาระ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4926, 5283
บริการจำหน่ายตั๋วในวันเดินทาง
0-2220-4910 ถึง 11
งานบริการโดยสาร
0-2220-4221
ตำรวจรถไฟสถานีกรุงเทพ
0-2621-8701 ต่อ 5295

สายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก

สถานี

โทรศัพท์องค์การ

โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ

เชียงรากน้อย
-
823 - 1023
อยุธยา
035) 241 - 521
823 - 1025
ชุมทางบ้านภาชี
(035) 311 - 100
823 - 1027
บ้านหมอ
(036) 201 - 311
823 - 1029
ลพบุรี
(036) 411 - 022
823 - 1030
โคกกระเทียม
-
-
โพนทอง
-
831 - 276
หนองโพ
-
831 - 278
นครสวรรค์
-
831 - 270
บางมูลนาก
(056) 631 - 002
831 - 282
ตะพานหิน
(056) 621 - 055
831 - 283
พิจิตร
(056) 614 - 950
832 - 273
บึงพระ
-
832 - 233
พิษณุโลก
(055) 258 - 688
832 - 277
สวรรค์โลก
(055) 641 - 106
-
ศิลาอาสน์
(055) 411 - 311
832 - 270
เด่นชัย
(054) 613 - 260
833 - 271
แม่เมาะ
-
833 - 273
ลำปาง
(054) 217 - 026
833 - 270
ลำพูน
(053) 511 - 016
834 - 271
ป่าเส้า
(053) 561 - 567
-
เชียงใหม่
(053) 236 - 094
834 - 270
บ้านป๊อกแป๊ก
841 202 , 822 4951
-
สระบุรี
(036) 211 - 091
841 - 272
ชุมทางแก่งคอย
(036) 244 - 022
841 - 270
มาบกระเบา
-
841 - 204
หินลับ
-
841 - 206
ปากช่อง
(044) 311 - 534
842 - 271
ซับม่วง
(044) 312 - 569
842 - 272
นครราชสีมา
(044) 242 - 044
843 - 2020
ชุมทางถนนจิระ
(044) 242 - 363
823 - 2021
หินดาษ
(044) 391 - 288
-
ลำปลายมาศ
(044) 661 - 157
842 - 280
บุรีรัมย์
(044) 611 - 202
843 - 2044
สุรินทร์
(045) 511 - 295
843 - 271
ศรีขรภูมิ
-
843 - 272
ศรีสะเกษ
(045) 611 - 525
843 - 276
อุบลราชธานี
(045) 321 - 004
843 - 270
บ้านช่องใต้
-
841 - 528
ลำนารายณ์
-
841 - 281
ชุมทางบัวใหญ่
(044) 461 - 182
844 - 270
เมืองพล
(044) 414 - 708
844 - 274
บ้านไผ่
(043) 272 - 520
845 - 271
ขอนแก่น
(043) 221 - 112
845 - 270
สำราญ
-
845 - 528
น้ำพอง
-
845 - 274
หนองขอนกว้าง
(042) 221 - 881
-
อุดรธานี
(042) 222 - 061
823 - 2037
นาทา
(042) 411 - 636
846 - 518
หนองคาย
(042) 411 - 637
823 - 2038
มักกะสัน
(02) 245 - 3920
823 - 3001
แม่น้ำ
-
823 - 3002
ไอซีดี ลาดกระบัง
(02) 360-9113
862 - 5193
ฉะเชิงเทรา
(038) 511 - 007
852 - 271
ศรีราชา
(038) 322 - 504
852 - 273
แหลมฉบัง
(038) 494 - 835
853 - 506
บางละมุง
(038)241 - 760
853 - 524
มาบตาพุต
 (037)684 -389
853 - 528
ปราจีนบุรี
(037) 211 - 120
852 - 270
สระแก้ว
(037) 241-143
823 - 3018
วัฒนานคร
-
852 - 277
อรัญประเทศ
(037) 231 - 698
852 - 280