คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ตารางเวลาเดินรถใหม่ 115 คัน

สายเหนือ

 


สายใต้

 


สายตะวันออกเฉียงเหนือ )กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)

 


สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - หนองคาย)


โปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ

การท่องเที่ยวทางรถไฟฯ มีหลากหลายสถานที่ นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้ง นำเที่ยวทางรถไฟ
และการรถไฟฯ ได้จัดโปรแกรมนำเที่ยวรถจักรไอน้ำในวันสำคัญ ดังนี้.-
1. วันที่ 26 มีนาคม ของทุกปี (วันสถาปนากิจการรถไฟ)
2. วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี (วันปิยมหาราช)


รถไฟฟรี

ขบวนรถที่ให้บริการฟรี ได้แก่ 
1. ขบวนรถธรรมดา, ชานเมือง, ท้องถิ่น ทุกสายทุกขบวน (รหัส ขบวนรถ 2xx, 3xx และ 4xx)
2. ขบวนรถชานเมืองสายมหาชัย และสายแม่กลอง
3. ขบวนรถเร็ว จำนวน 8 ขบวน (ฟรีเฉพาะชั้น 3) ซึ่ง 8 ขบวนนี้ "ต้องนั่งตามหมายเลขที่นั่ง"
- ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
- ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ
- ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
- ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ-สุไหงโกลก-กรุงเทพ

ทั้งนี้มีเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
1. แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ ในการขอรับตั๋วฟรีต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ณ วันเดินทาง (บัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 คน)
2. ผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องชำระเงินตามระเบียบ
3. สามารถรับตั๋วได้เฉพาะวันเดินทาง
4. ขบวนรถเร็วบริการฟรี จำนวน 8 ขบวน (เชียงใหม่, อุบลราชธานี, หนองคาย และสุไหงโก-ลก) สามารถรับตั๋วซึ่งมีการระบุที่นั่งได้ ณ วันเดินทาง ตั้งแต่ 05.30 น. เป็นต้นไป


การจองตั๋วล่วงหน้าและช่องทางการจำหน่ายตั๋ว

สามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 60 วัน ตามช่องดังต่อไปนี้

     - สถานีรถไฟทั่วประเทศ : รับตั๋วและชำระเงินที่สถานี

     - สายด่วน 1690 บริการโทรจอง : ก่อนวันเดินทาง 5 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 วัน นำรหัสตัวไปออกตั๋ว และจ่ายเงินที่สถานีไม่เกิน 22.00 น.ของวันถัดไปหลังจอง

     - ระบบออนไลน์ e-TSRT (www.thairailwayticket.com) สูงสุด 60 วัน ถึง 2 ชม.ก่อนรถออก พิมพ์ตั๋วออกมา หรือโชว์ตั๋ว .pdf จากโทรศัพท์/Teblet และชำระเงินโดยบัตรเครดิต/เดบิ


Airport Rail Link

เวลาการเดินรถ AIRPORT RAIL LINK สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ AIRPORT RAIL LINK 
ลิ้งค์เว็บไซต์ AIRPORT RAIL LINK