โทรศัพท์หน่วยบริการ/สถานี

สถานี/โทรศัพท์

เขตกรุงเทพมหานคร

ที่ทำการและสถานี

โทรศัพท์องค์การ

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 

บริการสอบถามข้อมูลด้านการโดยสาร เดินรถ

การแจ้งเหตุด่วนเหตุอันตราย และบริการอื่นๆ

1690
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการรถไฟฯ
0-2220-4272
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
0-2621-4297
โฆษณา/ถ่ายแบบ/ขอใช้สถานีที่ถ่ายหนัง
0-2220-4274
 
 
ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ
 
บริการจองตั๋วหมู่คณะ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4902
 
 
 
 
บริการรับ - ฝากของ สถานีกรุงเทพ
(มือถือ) 08-6344-8321
บริการรับ - ส่งสัมภาระ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4926
บริการจำหน่ายตั๋วในวันเดินทาง
0-2220-4910 ถึง 11
งานบริการโดยสาร
0-2220-4221
ตำรวจรถไฟสถานีกรุงเทพ
0-2621-8701 ต่อ 5295

สายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก

สถานี

โทรศัพท์องค์การ

โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ

เชียงรากน้อย
-
823 - 1023
อยุธยา
035) 241 - 521
823 - 1025
ชุมทางบ้านภาชี
(035) 311 - 100
823 - 1027
บ้านหมอ
(036) 261 - 633
823 - 1029
ลพบุรี
(036) 411 - 022
823 - 1030
โคกกระเทียม
-
-
โพนทอง
-
823 - 1035
หนองโพ
-
823 - 1037
นครสวรรค์
(056) 255 - 544
823 - 1039
บางมูลนาก
(056) 632 - 002
823 - 1042
ตะพานหิน
(056) 621 - 055
823 - 1043
พิจิตร
(056) 621 - 163
823 - 1046
บึงพระ
-
-
พิษณุโลก
(055) 258 - 005
823 - 1050
สวรรค์โลก
(055) 641 - 106
-
ศิลาอาสน์
(055) 411 - 311
832 - 1058
เด่นชัย
(054) 613 - 260
823- 1059
แม่เมาะ
-
823 - 273
ลำปาง
(054) 217 - 024
823 - 1062
ลำพูน
(053) 525 - 753
823 - 1065
ป่าเส้า
-
-
เชียงใหม่
(053) 244 - 795
823 - 1066
บ้านป๊อกแป๊ก
822 4951
-
สระบุรี
(036) 211 - 091
823 - 2002
ชุมทางแก่งคอย
(036) 244 - 020
823 - 2004
มาบกระเบา
822 5351
-
หินลับ
-
-
ปากช่อง
(044) 311 - 534
823 - 2014
ซับม่วง
-
823 - 2015
นครราชสีมา
(044) 242 - 044
823 - 2020
ชุมทางถนนจิระ
(044) 242 - 363
823 - 2021
หินดาษ
-
-
ลำปลายมาศ
(044) 661 - 157
823 - 2042
บุรีรัมย์
(044) 611 - 202
823 - 2044
สุรินทร์
(045) 511 - 295
823 - 2048
ศรีขรภูมิ
(044) 560 - 059
823 - 2049
ศรีสะเกษ
(045) 611 - 525
823 - 2053
อุบลราชธานี
(045) 321 - 004
823 - 2055
บ้านช่องใต้
-
-
ลำนารายณ์
(036) 461 - 060
823 - 2006
ชุมทางบัวใหญ่
(044) 461 - 182
823 - 2024
เมืองพล
(044) 414 - 708
823 - 2026
บ้านไผ่
(043) 272 - 520
823 - 2027
ขอนแก่น
(043) 221 - 112
823 - 2027
สำราญ
-
-
น้ำพอง
(043) 431 - 327
823 - 2031
หนองขอนกว้าง
-
823 - 2037
อุดรธานี
(042) 222 - 061
823 - 2037
นาทา
-
-
หนองคาย
(042) 411 - 637
823 - 2038
มักกะสัน
(02) 245 - 3920
823 - 3001
แม่น้ำ
-
823 - 3002
ไอซีดี ลาดกระบัง
(02) 360 - 9113
826 - 5193
ฉะเชิงเทรา
(038) 511  - 007
823 - 3010
ศรีราชา
(038) 322 - 504
823 - 3012
แหลมฉบัง
(038) 494 - 835
822 - 8201
บางละมุง
(038)241 - 760
-
มาบตาพุต
 (038) 684 -389
-
ปราจีนบุรี
(037) 211 - 120
823 - 3016
สระแก้ว
(037) 241-143
823 - 3018
วัฒนานคร
-
823 - 3019
อรัญประเทศ
(037) 231 - 698
823 - 3020

สายใต้ ตะวันตก

สถานี

โทรศัพท์องค์การ

โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ

ต้นสำโรง
(034) 997 - 157
823 -4010
นครปฐม
(034)  242 - 305
823 - 4011
ชุมทางหนองปลาดุก
(032) 287 - 569
-
สระโกสินารายณ์
-
-
ท่าเรือน้อย
(034) 652 - 253
-
กาญจนบุรี
(034) 511 - 285
823 - 4012
สุพรรณบุรี
(035) 511 - 950
-
บ้านโป่ง
(032) 211 - 119
823 - 4013
โพธาราม
(032) 231 - 973
823 - 4014
ราชบุรี
(032) 337 - 002
823 - 4015
เพชรบุรี
(032) 425 - 211
823 - 4017
บ้านชะอำ
(032) 471 - 159
823 - 4018
วังก์พง
-
823 - 4020
ทับสะแก
(032) 671 -216
823 - 4026
ประจวบคีรีขันธ์
(032) 611 -175
823 - 4025
บางสะพานใหญ่
(032) 691 - 552
823 - 4028
บางสะพานน้อย
-
823 -4029
ห้วยสัก
-
823 -4030
ชุมพร
(077) 511 - 103
823 -4033
ทุ่งคา
-
862 - 211
สวี
(077) 531 -253
823 - 4034
หลังสวน
(077) 541 - 286
823 -4036
สุราษฎ์ธานี
(077) 311 - 213
823 - 4041
บ้านนา
-
823 - 4042
เขาหัวควาย
-
-
นาสาร
(075) 341 - 456
823 - 4044
พรุพี
-
823 - 4045
บ้านส้อง
(077) 362 - 004
823 - 4046
ชุมทางทุ่งสง
(075) 411 - 254
823 - 4054
ที่วัง
-
-
ตรัง
(075) 290 - 141
823 - 4056
โคกคราม
-
823 - 4061
นครศรีธรรมราช
(075) 346 - 129
823 - 4062
พัทลุง
(074) 612 - 567
823 - 4064
ควนเนียง
(074) 386 - 810
823 - 4069
ชุมทางหาดใหญ่
(074) 238 - 001
823 - 4070
ปาดังเบซาร์
(074) 521 - 050
823 - 4074
ปัตตานี
(073) 431 - 232
823 - 4078
นาประดู่
(073) 415 - 049
823 - 4079
ยะลา
(073) 211 - 742
823 - 4080
ตันหยงมัส
(073) 671 - 191
823 - 4084
สุไหงโกลก
(073) 614- 060
823 - 4087

หมายเหตุ สำหรับบุคคลภายนอกที่จะติดต่อโทรศัพท์ภายในการรถไฟฯ ให้โทรเบอร์ 0-2621-8701 และต่อเบอร์ภายใน ตามตารางโดยสามารถกดต่อได้เองผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ