โทรศัพท์หน่วยบริการ/สถานี

สถานี/โทรศัพท์

เขตกรุงเทพมหานคร

ที่ทำการและสถานี

โทรศัพท์องค์การ

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 

บริการสอบถามข้อมูลด้านการโดยสาร เดินรถ

การแจ้งเหตุด่วนเหตุอันตราย และบริการอื่นๆ

1690
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการรถไฟฯ
0-2220-4272
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
0-2621-4297
โฆษณา/ถ่ายแบบ/ขอใช้สถานีที่ถ่ายหนัง
0-2220-4274
 
 
ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ
 
บริการจองตั๋วหมู่คณะ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4902
 
 
 
 
บริการรับ - ฝากของ สถานีกรุงเทพ
(มือถือ) 08-6344-8321
บริการรับ - ส่งสัมภาระ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4926
บริการจำหน่ายตั๋วในวันเดินทาง
0-2220-4910 ถึง 11
งานบริการโดยสาร
0-2220-4221
ตำรวจรถไฟสถานีกรุงเทพ
0-2621-8701 ต่อ 5295
บริการจองตั๋วหมู่คณะ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4902
 
 
 
 
ชุมสายโทรศัพท์กรุงเทพ 0-2621-8701
ชุมสายโทรศัพท์บางซื่อ 0-2621-8701
ชุมสายโทรศัพท์มักกะสัน 0-2245-2480
สถานีบางเขน 0-2589-1602
สถานีหลักสี่ 0-2573-1394
สถานีดอนเมือง 0-2566-2957
สถานีวงเวียนใหญ่ 0-2465-2017
สถานีตลาดพลู 0-2465-1024
สถานีแม่น้ำ 0-2621-8701 ต่อ 825 - 2018
ไอซีดี ลาดกระบัง (02) 360 - 9113
สถานีธนบุรี (02) 411 - 3102
สถนีบางบำหรุ (02) 586 - 8022
สถานีชุมทางตลิ่งชัน 0-2621-8701 ต่อ 822-5727
สถานีศาลายา 0-2621-8701 ต่อ 5953

สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานี

โทรศัพท์องค์การ

โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ

เชียงรากน้อย
-
825 - 2008
อยุธยา
(035) 241 - 521
825 - 2012
ชุมทางบ้านภาชี
(035) 311 - 100
825 - 2016
บ้านหมอ
(036) 261 - 633