ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ช่างฝีมือ จำนวน 1 อัตรา