ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System HRIS)


การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System HRIS) พร้อมเร่งพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 11 ด้าน รองรับแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ตลอดจนแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้อง Function six ชั้น 6 โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯนางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System HRIS) โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับชั้นของการรถไฟฯ ให้รับรู้และมีความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรนางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดทำแผนโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) ขึ้น ตามแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร พร้อมนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในงานระบบเดิม ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ตลอดจนช่วยการบริหารตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์มเนชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)มาดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) ของการรถไฟฯ ระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถนำระบบดังกล่าว มาใช้วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมรองรับการเข้าใช้งานจากพนักงานทุกระดับชั้นของการรถไฟฯ ประกอบด้วย 11 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานบรรจุและแต่งตั้ง ระบบงานทะเบียนประวัติ ระบบงานวินัยและสอบสวน ระบบการจัดการเวลาทำงาน ระบบงานบัตรประจำตัว ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระบบงานฝึกอบรมพัฒนาและประเมินผล ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบงานเงินเดือน ระบบการบริการแบบ self-service และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (interface) ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ ได้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทยใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การเพิ่มขีดความสามารถ ได้แก่ การลงทุนรถไฟทางคู่ ทางสายใหม่ รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟความเร็วสูง การจัดหารถจักรและล้อเลื่อน 2.การพัฒนาองค์กร ได้แก่ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ3. การพัฒนาการบริการ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาการให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลดต้นทุน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”


การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมเที่ยวชมงาน ldquo;อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์rdquo; เพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคและความงดงาม ของความเป็นไทย จัดขึ้นวันที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 ndash; 21.00 น. และวันศุกร์และวันเสาร์ปิดเวลา 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนการรถไฟฯ เข้าร่วมงาน ldquo;อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์rdquo; โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง สำหรับงาน ldquo;อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์rdquo; สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานพระราชทานความสุข ความรื่นเริงให้กับประชาชนขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมเที่ยวชมงาน ldquo;อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์rdquo; ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 ndash; 21.00 น. และเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ ปิดเวลา 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และความฉ่ำเย็นแห่งสายน้ำ กิจกรรมภายในแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก การเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลปัจจุบันกับประชาชน ที่มาของลำน้ำ คูคลองสายต่าง ๆ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ อาทิ ขบวนเรือพระราชพิธี งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง บันทึกภาพกับภาพสามมิติแห่งความทรงจำ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว เป็นต้น ขณะที่บริเวณสนามเสือป่า จัดเป็นส่วนแสดงสินค้าจากร้านจิตอาสา 904 ร้านค้า ในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ อิ่มอร่อยกับอาหารในตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเดินชิมริมทาง นอกจากนี้ประชาชนที่ร่วมงานยังจะได้รับความสุข สนุกสนาน ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญลุ้นรับรางวัลมัจฉาพาโชค ราคา 25 บาท สลากการกุศล ราคา 129 บาท โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย(ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2562วันที่ 10 มกราคม 2562)

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน