ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ จัดขบวนรถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวาคม ฟรี 4 เส้นทาง ไป – กลับ 8 ขบวน


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ ถึง มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 1 ndash; 6 ธันวาคม 2563การรถไฟฯ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการจัดขบวนรถโดยสารให้บริการฟรีใน 4 เส้นทาง ได้แก่ สายตะวันออก สายใต้ สายเหนือ และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย รวมทั้งสิ้น 8 ขบวน โดยมีรายละเอียดดังนี้สายตะวันออก1. ขบวนที่ 326 (ฉะเชิงเทรา ndash; กรุงเทพ) สถานีฉะเชิงเทรา ออกเวลา 13.35 น. สถานีกรุงเทพ ถึงเวลา 15.00 น.2. ขบวนที่ 325 (กรุงเทพ ndash; ฉะเชิงเทรา) สถานีกรุงเทพ ออกเวลา 22.20 น. สถานีฉะเชิงเทรา ถึงเวลา 23.40 น.สายใต้1. ขบวนที่ 332 (นครปฐม ndash; ธนบุรี) สถานีนครปฐม ออกเวลา 14.00 น. สถานีธนบุรี ถึงเวลา 15.00 น.2. ขบวนที่ 333 (ธนบุรี ndash; นครปฐม) สถานีธนบุรี ออกเวลา 22.00 น. สถานีนครปฐม ถึงเวลา 23.00 น.สายเหนือ1. ขบวนที่ 320 (อยุธยา ndash; กรุงเทพ) สถานีอยุธยา ออกเวลา 13.20 น. สถานีกรุงเทพ ถึงเวลา 15.05 น.2. ขบวนที่ 321 (กรุงเทพ ndash; อยุธยา) สถานีกรุงเทพ ออกเวลา 22.15 น. สถานีอยุธยา ถึงเวลา 23.55 น.สายวงเวียนใหญ่ ndash; มหาชัย1. ขบวนที่ 4316 (มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่) สถานีมหาชัย ออกเวลา 14.25 น. สถานีวงเวียนใหญ่ ถึงเวลา 15.18 น.2. ขบวนที่ 4331 (วงเวียนใหญ่ ndash; มหาชัย) สถานีวงเวียนใหญ่ ออกเวลา 22.00 น. สถานีมหาชัย ถึงเวลา 22.58 น.สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางร่วมงานวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟก่อนขึ้นขบวนรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมทำความดี บิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟทั่วประเทศ


การรถไฟฯ จัดกิจกรรมทำความดี บิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมทำความดี บิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟทั่วประเทศจำนวน 445 สถานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพร มหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการรถไฟฯ ในการร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารที่ตั้งสำนักงาน และบริเวณสถานีรถไฟทั่วประเทศให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางสายประวัติศาสตร์ ldquo;กรุงเทพndash;ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพrdquo; เพื่อนำผู้โดยสารเยี่ยมชมเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วยสามารถดาวน์โหลดภาพ การรถไฟฯ จัดกิจกรรมทำความดี บิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟทั่วประเทศจำนวน 445 สถานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ได้ตามลิงค์ด้านล่าง (1,680 ภาพ)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน