ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมถวายความจงรักภักดีจัดโครงการ รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมถวายความจงรักภักดีจัดโครงการ ldquo;รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกrdquo; นำจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดและโรงเรียน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. บริเวณชานชาลา 4- 5 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมเคาะระฆังให้สัญญาณเคลื่อนขบวนรถจักรไอน้ำ นำคณะจิตอาสา 904 จิตอาสาภาคประชาชน และพนักงานรถไฟจิตอาสา เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บริเวณลานพลับพลา สถานีรถไฟบางปะอิน และร่วมทำความสะอาดวัด และโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมพิเศษเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีจัดโครงการ รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นำคณะจิตอาสา 904 จํานวน 200 คน และพนักงานรถไฟ ปฏิบัติงานจิตอาสา จํานวน 200 คน รวม 400 คน เดินทางด้วยขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ เส้นทางกรุงเทพ - บางปะอิน ไปร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าพลับพลาสถานีบางปะอิน และทําความสะอาดวัดและโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับรายละเอียดของการดำเนินโครงการ ได้มีการคล้องพวงมาลัยขบวนรถจักรไอน้ำและเคาะระฆังให้สัญญาณเคลื่อนขบวนรถจักรไอน้ำออกจากสถานีกรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 08.10 น. และเดินทางถึงสถานีบางปะอิน 10.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร คณะจิตอาสาลงจากขบวนรถร่วมปลูกต้นรวงผึ้งหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าพลับพลา สถานีบางประอิน พรอมถ่ายรูปที่ระลึก จากนั้นผู้บริหาร และคณะจิตอาสาได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม เพื่อมอบเงินสบทบทุนให้กับโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นอกจากนี้ คณะจิตอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังรับมอบเครื่องมือทําความสะอาด จากผู้บริหารการรถไฟฯ เพื่อปฏิบัติงานจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัด อาคารเรียน ในโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษายังพระราชวังบางปะอิน และเดินทางกลับมาโดยขบวนรถจักรไอน้ำจากสถานีบางปะอินถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพช่วงเวลา 18.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการค่านิยมองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย I AM SRT ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่เป้าหมาย


เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดตัวโครงการค่านิยมองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย I AM SRT พร้อมทั้งได้จัดงานเสวนาหัวข้อ quot;ค่านิยม ปัจจัยสู่ความสำเร็จquot; เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้พนักงานรถไฟทุกระดับ มีความเข้าใจและร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาการรถไฟฯ ให้เดินหน้าสู่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาในการประชุมผู้บริหารระดับสูง จึงได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำค่านิยมขององค์กรขึ้น และมีมติให้เลือกใช้คำว่า ldquo;I AM SRTrdquo; เป็นค่านิยมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ldquo;การจัดทำ ค่านิยม เปรียมเสมือนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้คนรถไฟ เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมาย ทิศทาง และแผนปฏิบัติงานขององค์กรในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร นำไปสู่การหลอมหลวม เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม เพื่อสรรสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้การรถไฟฯ สามารถก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้rdquo;ท้ายนี้การรถไฟฯ คาดหวังว่า การดำเนินโครงการค่านิยมองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย I AM SRT จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาองค์กรก้าวสู่การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ และสามารถสร้างประสิทธิภาพการแข่งขันให้การรถไฟฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐ ที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี 2570 ได้อย่างแท้จริงสำหรับค่านิยมของการรถไฟแห่งประเทศไทย I AM SRT มีความหมายดังต่อไปนี้ อักษร I สีขาว ย่อมาจาก Integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จริงใจ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง และดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล อักษร A สีเขียว ย่อมาจาก Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและส่วนรวม เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร และกล้ารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อักษร M สีเหลือง ย่อมาจาก Mastering Professionalism หมายถึง มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ทันสมัยในงานของตนเอง และใฝ่เรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในองค์กร อักษร S สีเหลือง ย่อมาจาก Service Mind amp; Safety หมายถึง ความมุ่งมั่นบริการ ด้วยความทุ่มเทเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการให้บริการสูงสุด อักษร R สีส้ม ย่อมาจาก Ready to Change หมายถึง ความพร้อมใจปรับเปลี่ยน กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร อักษร T สีเลือดหมู สีประจำการรถไฟฯ ย่อมาจาก Teamwork หมายถึง ความร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีเป้าหมายร่วมกันสามารถพึ่งพากันและกันด้วยความไว้วางใจ เพื่อที่จะ บรรลุประสิทธิภาพและเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน