ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดบุปผาราม (ธ)


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ วัดบุปผาราม (ธ) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจำนวนมาก มียอดจำนวนเงินผู้มีจิตศรัทธาและถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้ากฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,681,576 บาท ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 20,000 บาท อีกด้วยวัดบุปผารามวรวิหาร สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า ldquo;วัดดอกไม้rdquo; ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาเป็นวัดร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ท่านผู้หญิงจันทร์ ภรรยาเอกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้ทำการปฏิสังขรณ์วัด และในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงช่วยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามใหม่ว่า ldquo;วัดบุปผารามrdquo;ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 วัดบุปผาราม ถูกระเบิดทำลาย ทำให้พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีตึกโบราณ และกำแพงวัด ได้รับความเสียหายยากแก่การซ่อมแซมพระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาสเถระ) เจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี และกำแพงวัดขึ้นมาใหม่ ซึ่งวัดได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เนื่องจากย้ายสถานที่ก่อสร้างจากที่เดิม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนาหัวข้อ "Covid-19 จุดเปลี่ยนการพัฒนาประเทศไทย" ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ในงานเสวนาพิเศษหัวข้อ quot;Covid-19 จุดเปลี่ยนการพัฒนาประเทศไทยquot; เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 49 ซึ่งประกอบด้วย นิติกร เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน จัดขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในทางทฤษฎีและในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน การบริหารรัฐกิจ และกระบวนการปฏิบัติราชการ ให้แก่นิติกร หรือเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน