ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ เพิ่มการให้บริการเดินรถชานเมือง 14 ขบวน รองรับการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด เริ่ม 1 มี.ค.64


การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปรับเพิ่มการให้บริการเดินรถตามแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดndash;19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อรองรับความต้องการของใช้บริการที่มีเพิ่มขึ้น โดยมีการเปิดให้บริการเดินขบวนรถชานเมืองเพิ่มอีก 14 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วยรถชานเมืองสายตะวันออก ขบวน 275/276 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ขบวน 283/284 กรุงเทพ-พลูตาหลวง-กรุงเทพสายเหนือ ขบวน 209/210 กรุงเทพ-บ้านตาคลี-กรุงเทพ ขบวน 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ ขบวน 303/304 อยุธยา-ลพบุรี-อยุธยาสายใต้ ขบวน 259/260 ธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี ขบวน 251/252 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรีอย่างไรก็ตาม ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การรถไฟฯ ได้มีการขยายเวลางดการให้บริการเดินรถโดยสารเชิงพาณิชย์ชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่สถานีตลิ่งชัน ตรวจความพร้อมโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)


วันนี้ 4 มีนาคม 2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สถานีรถไฟตลิ่งชัน เพื่อดูการปรับปรุงสถานีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ซึ่งสถานีตลิ่งชันเป็นสถานีที่อยู่ในโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ และวิ่งขนานกับแนวเส้นทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบัน โดยเป็นทางยกระดับจากสถานีกลางบางซื่อไปถึงสถานีบางบำหรุ และเริ่มลดระดับลงสู่พื้นดินจากสถานีบางบำหรุ จนสิ้นสุดปลายทางที่สถานีตลิ่งชันสำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ แขวงธนบุรี ร่วมลงพื้นที่ที่กำลังปรับปรุง โดยผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มอบนโยบายให้ดูแลกวดขันในการรักษาความสะอาด และตรวจสอบอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชน ทั้งนี้ ยังได้มอบนโยบายในด้านระบบสาธารณูปโภค การรเดินทางเชื่อมต่อของประชาชนที่ใช้บริการที่สถานีตลิ่งชัน ซึ่งถนนที่เป็นทางเข้า-ออกของสถานีในปัจจุบันยังเป็นถนนที่เปิดให้มีการเดินรถทางเดียว ขนาด 2 ช่องจราจร ควรมีการดำเนินการจัดทำป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทางเข้า - ออกสถานีที่ชัดเจน และในขณะนี้ยังไม่มีรถโดยสารประจำทางที่เข้ามาถึงสถานี พื้นที่จอดรถยนต์มีไม่เพียงพอ การเดินข้ามระหว่างชานชาลาสถานีของผู้โดยสารที่ต้องใช้บันไดเดินลอดผ่านอุโมงค์ ควรจะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ บันไดเลื่อน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการของผู้โดยสาร ดังนั้น ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับไปดำเนินการเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน