ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์


เนื่องด้วยการรถไฟฯ อยู่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์ จึงจำเป็นต้องแยกช่วงวันเดินทางเป็น 2 เว็บไซต์ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ตามรายละเอียดด้านล่างโดยคลิกที่นี่ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน ร่วมงาน Rail Asia


เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ว่าการรรถไฟแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ข้าร่วมพิธีเปิดงาน Rail Asia 2020 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา รวมทั้ง การเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมระบบราง โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการเปิดงาน ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ซึ่งงานดังกล่าว เป็นการนำเทคโนโลยีมาจัดแสดง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งจากในประเทศ ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติมโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน Rail Asia 2020 ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน