ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รฟท. แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าจาก 30 วันก่อนวันเดินทาง เป็น 3 วันก่อนวันเดินทาง และจำหน่ายตั๋วร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสาร ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ และรองรับการเดินทางของผู้โดยสารภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าให้แก่ผู้โดยสาร จาก 30 วันก่อนวันเดินทาง เป็น 3 วันก่อนวันเดินทาง พร้อมกับจำหน่ายตั๋วร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสารทุกขบวน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ndash; 19) ขั้นสูงสุด ในการนำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มาปรับใช้บริหารจัดการภายในสถานี และยานพาหนะเพื่อการขนส่งมวลชนทุกประเภท ซึ่งจะต้องเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารอย่างน้อย 1 ที่นั่ง และให้สอดรับสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายจังหวัดปรับเปลี่ยนระเบียบเงื่อนไขการเดินทางข้ามจังหวัด และการเข้าพื้นที่ ldquo;การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า และจำหน่ายตั๋วโดยสารร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกำหนดเวลาการเดินรถได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยrdquo;

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ เพื่อติดตามความพร้อมโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564 โดยประชาชนจะเริ่มทดลองขึ้นรถไฟฟ้าได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งมอบนโยบายให้การรถไฟฯ เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยการเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ และจัดตั้งศูนย์กระจายและจำหน่ายสินค้าโอทอปภายในสถานีกลางบางซื่อ ตลอดจนอำนวยความสะดวกจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลมาใช้ขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อ และทดลองการเดินขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีรังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่ประชาชนช่วงปลายปี 2564 ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้เกิดความต่อเนื่อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการเชื่อมต่อกับเส้นทางช่วงบางซื่อ-รังสิต ซึ่งจะเปิดให้บริการพร้อมกันทั้ง 2 เส้นทางโดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับทั้งนี้ ในช่วงแรกโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีกำหนดการทดสอบระบบ และทดสอบการเดินรถเสมือนจริง เริ่มช่วงเดือนมีนาคม 2564 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้รถไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2564 จากนั้นกำหนดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยประมาณการอัตราค่าโดยสารจะคิดตามระยะทาง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ค่าแรกเข้าไม่เกิน 14 บาท และค่าโดยสารตลอดเส้นทางถึงรังสิต ไม่เกิน 42 บาท และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ค่าแรกเข้าไม่เกิน 14 บาท และค่าโดยสารตลอดเส้นทางถึงตลิ่งชัน ไม่เกิน 42 บาท เช่นกัน อีกทั้งในอนาคตจะพัฒนาระบบตั๋วโดยสารร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้บริการด้วยจากนั้นนายศักดิ์สยาม ได้เดินทางโดยรถไฟฟ้าไปยังสถานีบางซ่อน เพื่อตรวจความคืบหน้าการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดง กับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ช่วงเตาปูน ndash; คลองบางไผ่ เดินทางไปสถานีบางบำหรุ เพื่อตรวจความคืบหน้าการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และฟังบรรยายเรื่องจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายใต้เป็นขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีตลิ่งชัน เพื่อตรวจความคืบหน้าการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และฟังบรรยายแนวเส้นทางรถไฟทางไกล (LD) กับรถไฟชานเมือง (CT)นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้จัดทำแผนปรับปรุงการหารายได้จากการเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ พร้อมดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อ 2,325 ไร่ ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างรายได้แก่องค์กรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบอุดหนุนบริการสาธารณะนอกจากนี้ ยังให้การรถไฟฯ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลอดจนได้กำชับให้ดูแลเรื่องจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถไฟทางไกลมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยให้การรถไฟฯ บูรณาการจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับระบบการเปลี่ยนถ่ายขบวนรถให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมคมของกรุงเทพฯ ทดแทนสถานีกรุงเทพ หลังเปิดให้บริการสายสีแดงต่อไป ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้ามาสถานีกลางบางซื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมกับให้อำนวยความสะดวกจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงกับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ช่วงเตาปูน ndash; คลองบางไผ่ และดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการภายในสถานี ให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้านนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ พร้อมดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อ และโครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง ได้ทันภายในปลายปี 2564 ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานโครงการมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะเร่งดำเนินการทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้พื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อ และพื้นที่โดยรอบให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน