ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รับสมัครตัวแทนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน


ด้วยฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครตัวแทนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งผ่านแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางรถไฟ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น "SRT Zero Toterance"


การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และพี่น้องประชาชน จัดกิจกรรม ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตSRT Zero Toteranceที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นร่วมกันอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00- 12.00 น. บริเวณชานชาลาที่ 4 และ 5 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน