ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รับสมัครตัวแทนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน


ด้วยฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครตัวแทนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งผ่านแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางรถไฟ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขบวนรถด่วนพิเศษโดยสารที่ 913/914 และ 917/918


ตั้งแต่วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขบวนรถด่วนพิเศษโดยสารที่ 913/914 และ 917/918 (ไทย-สปป.ลาว)เป็นขบวนรถรวม(พ่วงรถ บทต.และ บชส.) ใช้รถจักรดีเซล(ไม่เกิน 15 ตัน/เพลา) ทำการ เดินระหว่าง หนองคาย - ท่านาแล้ง - หนองคาย ตามกำหนดเวลา ดังนี้.- ขบวนรถรวมที่ 481 หนองคาย ออก 07.30 น.ท่านาแล้ง ถึง 07.45 น. ขบวนรถรวมที่ 482 ท่านาแล้ง ออก 10.00 น.หนองคาย ถึง 10.15 น. ขบวนรถรวมที่ 483 หนองคาย ออก 14.45 น.ท่านาแล้ง ถึง 15.00 น. ขบวนรถรวมที่ 484 ท่านาแล้ง ออก 17.30 น.หนองคาย ถึง 17.45 น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน