ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงกลางสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร นอกจากนี้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 การรถไฟฯ ยังได้จัดเดินขบวนรถไฟนำเที่ยวพิเศษรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณในเส้นทางกรุงเทพ ndash; ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษ แจกทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และตำรวจรถไฟ จำนวน 123 ทุน รวมถึงในช่วงเวลา 18.00 น. ยังมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ ที่บริเวณโถงกลาง สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณในเส้นทางกรุงเทพ ndash; ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษแจกทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และตำรวจรถไฟจำนวน 123 ทุน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 18.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ ที่บริเวณโถงกลาง สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน