ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ จัดขบวนรถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวาคม ฟรี 4 เส้นทาง ไป – กลับ 8 ขบวน


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ ถึง มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 1 ndash; 6 ธันวาคม 2563การรถไฟฯ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการจัดขบวนรถโดยสารให้บริการฟรีใน 4 เส้นทาง ได้แก่ สายตะวันออก สายใต้ สายเหนือ และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย รวมทั้งสิ้น 8 ขบวน โดยมีรายละเอียดดังนี้สายตะวันออก1. ขบวนที่ 326 (ฉะเชิงเทรา ndash; กรุงเทพ) สถานีฉะเชิงเทรา ออกเวลา 13.35 น. สถานีกรุงเทพ ถึงเวลา 15.00 น.2. ขบวนที่ 325 (กรุงเทพ ndash; ฉะเชิงเทรา) สถานีกรุงเทพ ออกเวลา 22.20 น. สถานีฉะเชิงเทรา ถึงเวลา 23.40 น.สายใต้1. ขบวนที่ 332 (นครปฐม ndash; ธนบุรี) สถานีนครปฐม ออกเวลา 14.00 น. สถานีธนบุรี ถึงเวลา 15.00 น.2. ขบวนที่ 333 (ธนบุรี ndash; นครปฐม) สถานีธนบุรี ออกเวลา 22.00 น. สถานีนครปฐม ถึงเวลา 23.00 น.สายเหนือ1. ขบวนที่ 320 (อยุธยา ndash; กรุงเทพ) สถานีอยุธยา ออกเวลา 13.20 น. สถานีกรุงเทพ ถึงเวลา 15.05 น.2. ขบวนที่ 321 (กรุงเทพ ndash; อยุธยา) สถานีกรุงเทพ ออกเวลา 22.15 น. สถานีอยุธยา ถึงเวลา 23.55 น.สายวงเวียนใหญ่ ndash; มหาชัย1. ขบวนที่ 4316 (มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่) สถานีมหาชัย ออกเวลา 14.25 น. สถานีวงเวียนใหญ่ ถึงเวลา 15.18 น.2. ขบวนที่ 4331 (วงเวียนใหญ่ ndash; มหาชัย) สถานีวงเวียนใหญ่ ออกเวลา 22.00 น. สถานีมหาชัย ถึงเวลา 22.58 น.สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางร่วมงานวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟก่อนขึ้นขบวนรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟเส้นทางสายใต้ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563


การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศปรับเปลี่ยนการเดินรถและงดเดินขบวนรถเพิ่มเติม ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2563 โดยในวันนี้ (4 ธันวาคม 2563) ได้เปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช เป็นการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่จะเดินทาง โดยให้ขบวนรถปรับเปลี่ยนปลายทางเป็นที่สถานีชุมทางทุ่งสง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ต่อไป สำหรับวันพรุ่งนี้ (5 ธันวาคม 2563) ได้ทำการปรับเปลี่ยนการเดินรถและงดเดินขบวนรถเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร ดังนี้* ขบวนรถที่งดให้บริการ จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย1. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ ndash; สุไหงโกลก ndash; กรุงเทพ2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ ndash; ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ - สุไหงโกลก - กรุงเทพ* ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยน ต้นทาง ndash; ปลายทาง ที่สถานีชุมทางทุ่งสง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย1. ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ ndash; ตรัง - กรุงเทพ2. ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ - กันตัง ndash; กรุงเทพ3. ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพสำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้นหากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยายังคงพยากรณ์อากาศว่า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง ทั้งนี้การรถไฟฯ จะรายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน