ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รับสมัครตัวแทนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน


ด้วยฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครตัวแทนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งผ่านแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางรถไฟ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนการประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวดตั้งชื่อและรูปแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของ รฟท.


ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดตั้งชื่อและรูปแบบตราสัญลักษณ์สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งปรเทศไทย โดยเปิดให้ร่วมส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดการับผลงานในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 นั้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน