ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ ประกาศเพิ่มบริการ ขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 18 ขบวนรองรับช่วงเปิดเทอม เริ่ม 14 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีสถานบันการศึกษาเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในหลายพื้นที่ การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก 18 ขบวน ในเส้นทางสายสายเหนือ 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน และสายใต้ 6 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้1. สายเหนือ 4 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ ndash; นครสวรรค์ ndash; กรุงเทพ (เปลี่ยนเป็น อยุธยา ndash; นครสวรรค์ ndash; อยุธยา) - ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ ndash; บ้านตาคลี ndash; กรุงเทพ2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน - ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ ndash; ชุมทางแก่งคอย ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419 นครราชสีมา ndash; อุบลราชธานี - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 420 อุบลราชธานี ndash; ลำชี - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423 ลำชี ndash; สำโรงทาบ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 424 สำโรงทาบ ndash; นครราชสีมา - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี ndash; อุบลราชธานี ndash; ลำชี 3. สายใต้ 6 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี ndash; ประจวบคีรีขันธ์ ndash; ธนบุรี - ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี ndash; น้ำตก ndash; ธนบุรี - ขบวนรถธรรมดาที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก ndash; น้ำตก ndash; ชุมทางหนองปลาดุก (เปลี่ยนเป็น กาญจนบุรี ndash; น้ำตก ndash; กาญจนบุรี)ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการเพิ่มเดินขบวนรถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถไฟ เส้นทางสะพานมิตรภาพไทย –ลาว รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย-ลาว-จีน ที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม นี้


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 จังหวัดหนองคาย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ย่านสถานีรถไฟนาทา และย่านสถานีรถไฟหนองคาย เพื่อตรวจติดตามและประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ผู้ปฏิบัติงานการรถไฟ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงการขนส่งรองรับนโยบายไทย-ลาว-จีน ด้วยการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยทางรถไฟ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย ndash; ลาว จังหวัดหนองคาย นายนิรุฒ กล่าวว่า ในการประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรถไฟ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายความร่วมมือในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย- ลาว-จีน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม รวมถึงการเปิดเดินขบวนรถไฟเส้นทางรถไฟจีน - สปป.ลาว ที่จะเริ่มในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งถือเป็นการยกระดับระบบการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ครั้งสำคัญของภูมิภาค การรถไฟฯ จึงได้ดำเนินการปรับเพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) และขบวนรถขนส่งสินค้าทางรถไฟ ผ่านเส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง สถานีหนองคาย ไปยัง CY ท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ผ่านสะพานมิตรภาพไทย -ลาว ให้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าในอนาคตอันใกล้ ซึ่งในเบื้องต้นจะพิจารณาเพิ่มการเดินขบวนรถ 3 ขบวนต่อวัน (พ่วง 26 แคร่ต่อขบวน) เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และคาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การถไฟฯ ได้หารือถึงแนวทางการกำหนดเวลาเดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตามแผนปริมาณการขนส่งที่วางไว้ เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการขนส่ง(แคร่) ต่อขบวนให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ขณะเดียวกันไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบนสะพานฯ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรองรับโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนจากจีน ลาว ผ่านมายังประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน