ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมถวายความจงรักภักดีจัดโครงการ รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมถวายความจงรักภักดีจัดโครงการ ldquo;รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกrdquo; นำจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดและโรงเรียน อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. บริเวณชานชาลา 4- 5 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมเคาะระฆังให้สัญญาณเคลื่อนขบวนรถจักรไอน้ำ นำคณะจิตอาสา 904 จิตอาสาภาคประชาชน และพนักงานรถไฟจิตอาสา เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บริเวณลานพลับพลา สถานีรถไฟบางปะอิน และร่วมทำความสะอาดวัด และโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมพิเศษเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีจัดโครงการ รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นำคณะจิตอาสา 904 จํานวน 200 คน และพนักงานรถไฟ ปฏิบัติงานจิตอาสา จํานวน 200 คน รวม 400 คน เดินทางด้วยขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ เส้นทางกรุงเทพ - บางปะอิน ไปร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าพลับพลาสถานีบางปะอิน และทําความสะอาดวัดและโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับรายละเอียดของการดำเนินโครงการ ได้มีการคล้องพวงมาลัยขบวนรถจักรไอน้ำและเคาะระฆังให้สัญญาณเคลื่อนขบวนรถจักรไอน้ำออกจากสถานีกรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 08.10 น. และเดินทางถึงสถานีบางปะอิน 10.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร คณะจิตอาสาลงจากขบวนรถร่วมปลูกต้นรวงผึ้งหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าพลับพลา สถานีบางประอิน พรอมถ่ายรูปที่ระลึก จากนั้นผู้บริหาร และคณะจิตอาสาได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม เพื่อมอบเงินสบทบทุนให้กับโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม นอกจากนี้ คณะจิตอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังรับมอบเครื่องมือทําความสะอาด จากผู้บริหารการรถไฟฯ เพื่อปฏิบัติงานจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัด อาคารเรียน ในโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษายังพระราชวังบางปะอิน และเดินทางกลับมาโดยขบวนรถจักรไอน้ำจากสถานีบางปะอินถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพช่วงเวลา 18.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากิจการโรงงานมักกะสัน 109 ปี


การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากิจการโรงงานมักกะสัน 109 ปี พร้อมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างร่มเงาให้กับประชาชนในพื้นที่เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วิหารหลวงพ่อนาคปรก โรงงานมักกะสัน นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีจัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากิจการโรงงานมักกะสัน 109 ปี พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สีดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองตรงกับวันพระราชสมภพ และออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างร่มเงาให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ยังได้มีการจัดประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีบวชต้นไม้ภายในโรงงานมักกะสัน โดยคัดเลือกต้นไม้ใหญ่มาร่วมทำพิธีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินกิจการงานการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายต่อไปนายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้นับเป็นวันดีในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงงานมักกะสัน 109 ปี โดยโรงงานมักกะสันถือเป็นหน่วยที่มีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาการของการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นโรงงานซ่อมรถไฟขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นโรงงานเพียงแห่งเดียวที่สามารถทำการซ่อมและประกอบรถจักรและรถพ่วงทุกชนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถรองรับการซ่อมบำรุงได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการลงทุนพัฒนาระบบรางใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยสำหรับประวัติการก่อตั้งโรงงานมักกะสัน ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2453 มีหน้าที่ซ่อมหัวรถจักรและรถโดยสาร ต่อมาในปี 2481 กรมรถไฟฯได้ทำการขยายและปรับปรุงโรงงานมักกะสัน โดยให้มีโรงกลึงสำหรับอุปกรณ์รถจักรไอน้ำ โรงทองเหลือง รวมทั้งโรงเชื่อมไฟฟ้า โรงซ่อมรถจักร โรงซ่อมรถโดยสาร และโรงซ่อมรถบรรทุก แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จไปเพียงบางส่วนได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น จึงได้ย้ายโรงงานไปอยู่ที่แก่งคอยและนครราชสีมาเป็นการชั่วคราว และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในปี 2488 จึงย้ายโรงงานกลับมาที่มักกะสันตามเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน