ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2562 เป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับมอบรางวัล ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ประจำปี 2562 พร้อมประกาศนียบัตร และโลเชิดชูเกียรติ จากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นรางวัลที่รับคัดเลือกจากการปฏิบัติงานราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมเสมอมาสำหรับการจัดกิจกรรม ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ของกระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างความขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรกระทรวงคมนาคมได้ยึดมั่นเป็นต้นแบบ ตลอดจนช่วยปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมอย่างจริงจัง และในโอกาสที่ได้รับรางวัล ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ครั้งนี้ ได้ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันขององค์กรและคนรถไฟ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาทั้งนี้ ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม ldquo;MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม การร่วมมือกันระหว่างพนักงานการรถไฟฯ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรม ldquo;ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันrdquo; และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต ldquo;SRT Zero Toterancerdquo; ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างจริงจัง และปลุกจิตสำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาความเลวร้ายของการคอร์รัปชั่น ซึ่งหลังจากนี้การรถไฟฯ ยังมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจิรตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การขจัดการปัญหาทุจริตให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมใจ ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมใจ บริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการบรรจุใส่ถุงยังชีพ อาทิ อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง นม ผ้าอ้อมเด็ก ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ยากันยุง เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์ประชาสัมพันธ์ ตึกบัญชาการรถไฟ สำนักงานใหญ่ จนถึง 30 กันยายน นี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน จนทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงนั้น นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขอเชิญชวนคนไทย ร่วมใจ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการบรรจุในถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง หม้อหุงข้าว นม ผ้าอ้อมเด็ก เทียน ไฟแช็ก ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ยากันยุง เพื่อให้การรถไฟฯ ทำการรวบรวมนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ บริษัทห้างร้าน หน่วยงาน ภาคประชาชน รวมถึงผู้มีจิตอาสา ที่ต้องการบริจาค หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ตึกบัญชาการรถไฟ สำนักงานใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ ส่วนผู้ต้องการบริจาคที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถบริจาคได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวัน เวลา ราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการรถไฟฯ จะเร่งทำหน้าที่จิตอาสา ขนส่งสิ่งของไปถึงมือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน