ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย พิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สัญญา 1)


การรถไฟแห่งประเทศไทย พิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สัญญา 1)เมื่อวันที่ (27 ธันวาคม 2562) ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรม แชงกรี-ลา 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สัญญา 1) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ กิจการร่วมค้า China Railway Signalling amp; Communication (CRSC) ประกอบด้วย บริษัท CRSC Research and Design Institute Group Co., Ltd. และ CRSC International Company Limited ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สัญญา 1) ระยะทางก่อสร้าง ประมาณ 420 กิโลเมตร งบประมาณดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 6,210,000,000 บาท (หกพันสองร้อยสิบล้านบาท) โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ทางก่อสร้างใหม่และทางรถไฟเดิม) โดยใช้ระบบอาณัติสัญญาณบังคับสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Interlocking: CBI System) จำนวน 59 สถานี พร้อมระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European Train Control System (ETCS) Level 1 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน เริ่มดำเนินการ 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา และกำหนดแล้วเสร็จประมาณช่วงเดือนธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้นรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล” ประเภทรางวัล ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)


เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานรถไฟฯ เข้าร่วมรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย) จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา โดยการจัดงานในปีนี้ ภายใต้แนวคิด quot;พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัลquot; ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างสะดวกรวดเร็วสำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2562 ทั้ง 10 ประเภทรางวัล มีดังนี้ 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 7. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 8. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 9. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล 10. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของพนักงานการรถไฟฯ ทุกคน โดยการรถไฟฯ ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการขนส่งทางรางในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน