ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันบุรฉัตร” 14 กันยายน 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาที่พระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เนื่องใน ldquo;วันบุรฉัตรrdquo; โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระประยูรญาติ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟฯ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธีการรถไฟฯ ได้มีการจัดงาน ldquo;วันบุรฉัตรrdquo; ขึ้นในทุกวันที่ 14 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่ ตลอดจนพระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประชาชนและประเทศไทย โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศถวาย พิธีวางพวงมาลาที่บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ และมีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร โดย ldquo;บุรฉัตรมูลนิธิrdquo; นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานที่เกษียณอายุราชการ โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวโอวาท ขอบคุณ่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานเพื่อกิจการรถไฟฯ ในการให้บริการแก่ประชาชนมาโดยตลอดอายุราชการ และนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิ สำหรับพระประวัติของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ประสูติเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2424 และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ระหว่างปี พ.ศ. 2460-2469 โดยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญรุดหน้าในหลายด้าน ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากิจการรถไฟให้บังเกิดผลดีรวดเร็ว และสะดวกในการปฏิบัติงาน ทรงปรับปรุงสัญญาณประแจกลและโทรคมนาคมของกรมรถไฟหลวง โดยริเริ่มใช้โทรศัพท์ทางไกล โทรศัพท์อัตโนมัติ และเครื่องตราทางสะดวกแทนการขอทางด้วยเครื่องโทรเลข พร้อมทั้งทรงวางแผนและดำเนินการนำรถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน้ำ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟฯ ปี พ.ศ.2465 ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อควบคุมคุ้มครองให้การรถไฟฯ ทางหลวง รถไฟเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและรถไฟอุตสาหกรรมให้มาขึ้นอยู่กับสภากรรมการรถไฟ ซึ่งเป็นการวางหลักการบริหารกิจการรถไฟของประเทศ จึงนับได้ว่าพระดำริของพระองค์ได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการรถไฟและบังเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ตลอดจนประชาชนคนไทยอย่างมหาศาล

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษาสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 24 และการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อสังคมใน 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563


สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24 และ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม quot; บ.ย.ส.24 พัฒนาเด็กไทย ด้วยหัวใจยุติธรรม quot; ซึ่งเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ทำความดีเพื่อสังคม โดยนำคณะนักศึกษา บ.ย.ส.รุ่นที่ 24 ออกเดินทางโดยขบวนรถไฟพิเศษ เพื่อไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ทุนการศึกษา ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คณะครูและนักเรียนจาก 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค๋งไทยนอกจากนี้ คณะนักศึกษา บ.ย.ส. รุ่นที่ 24 ยังได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย กระจายรายได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน