ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันบุรฉัตร” 14 กันยายน 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาที่พระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เนื่องใน ldquo;วันบุรฉัตรrdquo; โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระประยูรญาติ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟฯ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธีการรถไฟฯ ได้มีการจัดงาน ldquo;วันบุรฉัตรrdquo; ขึ้นในทุกวันที่ 14 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่ ตลอดจนพระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประชาชนและประเทศไทย โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศถวาย พิธีวางพวงมาลาที่บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ และมีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร โดย ldquo;บุรฉัตรมูลนิธิrdquo; นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานที่เกษียณอายุราชการ โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวโอวาท ขอบคุณ่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานเพื่อกิจการรถไฟฯ ในการให้บริการแก่ประชาชนมาโดยตลอดอายุราชการ และนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิ สำหรับพระประวัติของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ประสูติเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2424 และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ระหว่างปี พ.ศ. 2460-2469 โดยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญรุดหน้าในหลายด้าน ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากิจการรถไฟให้บังเกิดผลดีรวดเร็ว และสะดวกในการปฏิบัติงาน ทรงปรับปรุงสัญญาณประแจกลและโทรคมนาคมของกรมรถไฟหลวง โดยริเริ่มใช้โทรศัพท์ทางไกล โทรศัพท์อัตโนมัติ และเครื่องตราทางสะดวกแทนการขอทางด้วยเครื่องโทรเลข พร้อมทั้งทรงวางแผนและดำเนินการนำรถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน้ำ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟฯ ปี พ.ศ.2465 ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อควบคุมคุ้มครองให้การรถไฟฯ ทางหลวง รถไฟเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและรถไฟอุตสาหกรรมให้มาขึ้นอยู่กับสภากรรมการรถไฟ ซึ่งเป็นการวางหลักการบริหารกิจการรถไฟของประเทศ จึงนับได้ว่าพระดำริของพระองค์ได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการรถไฟและบังเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ตลอดจนประชาชนคนไทยอย่างมหาศาล

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่นชมพนักงานรถไฟ ปฏิบัติงานด้วยใจไม่ใช่แค่หน้าที


เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 09.12 น. ณ สถานีศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นายพสิษฐ์ ธิรบูรณ์บุญ พนักงานเครื่องกั้นถนน ผู้แทนที่ศรีขรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานคุมประแจ ในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ยืนรอรับขบวนรถเร็วที่ 136 อุบลราชธานี ndash; กรุงเทพ ซึ่งกำลังจะเข้าเทียบสถานี ซึ่งในเวลาเดียวกันได้มีเด็กหญิงวิ่งเล่นอยู่บริเวณด้านหลังม้านั่ง ที่เป็นไม้หมอน วิ่งออกมาด้วยความเร็วและเข้าใกล้บริเวณชิดขอบชานชาลา นายพสิษฐ์ฯ ได้ยืนอยู่บริเวณนั้น จึงได้รีบอุ้มเด็กให้พ้นออกจากพื้นที่เขตอันตรายได้อย่างปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณและขอยกย่องชมเชย นายพสิษฐ์ ธิรบูรณ์บุญ พนักงานเครื่องกั้นถนน ผู้แทนที่ศรีขรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานคุมประแจ ในการปฏิบัติงาน ด้วยการใช้ไหวพริบและมีสติ และเอาใจใส่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการอย่างดีเยี่ยม สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฯ จึงขอขอบคุณและขอชื่นชม นายพสิษฐ์ ธิบูรณ์บุญ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ มา ณ โอกาสนี้.

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน