ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทลูกฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทลูกฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทโปรดอ่านรายละเอียด และกติกาก่อนการส่งผลงานดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การคลังสินค้า ในฐานะคู่ความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)


การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การคลังสินค้า ในฐานะคู่ความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 9.30 ndash; 12.00 น. โดยมี นายวิทวัส สวัสด์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยง ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายวรพจน์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะ รองประธานโครงการพี่เลี้ยง รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการคลังสินค้า ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยง อคส. องค์การคลังสินค้า เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน