ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดบุปผาราม (ธ)


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ วัดบุปผาราม (ธ) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจำนวนมาก มียอดจำนวนเงินผู้มีจิตศรัทธาและถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้ากฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,681,576 บาท ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 20,000 บาท อีกด้วยวัดบุปผารามวรวิหาร สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า ldquo;วัดดอกไม้rdquo; ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาเป็นวัดร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ท่านผู้หญิงจันทร์ ภรรยาเอกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้ทำการปฏิสังขรณ์วัด และในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงช่วยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามใหม่ว่า ldquo;วัดบุปผารามrdquo;ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 วัดบุปผาราม ถูกระเบิดทำลาย ทำให้พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีตึกโบราณ และกำแพงวัด ได้รับความเสียหายยากแก่การซ่อมแซมพระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาสเถระ) เจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี และกำแพงวัดขึ้นมาใหม่ ซึ่งวัดได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เนื่องจากย้ายสถานที่ก่อสร้างจากที่เดิม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. การรถไฟฯ ได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยคณะจิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย รื้อถอนเศษวัชพืชบริเวณสองข้างทางรถไฟ ตั้งแต่สถานีสามเสนจนถึงแยกประดิพัทธ์ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้ การร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่การรถไฟฯ ได้มีส่วนร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงพระราชทานกิจการรถไฟขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหน ดูแลรักษาพื้นที่บริเวณเส้นทางรถไฟ ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน