ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 น. ndash; 16.30 น. นั้น คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกำหนดวัน เวลาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ตึกบัญชาการ ชั้น 2 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ หมายเลข 1 นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ เวลา 08.30 น. ndash; 09.15 น. หมายเลข 2 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เวลา 09.30 น. ndash; 10.15 น. หมายเลข 3 นายจเร รุ่งฐานีย เวลา 10.30 น. ndash; 11.15 น. หมายเลข 4 นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา เวลา 11.30 น. ndash; 12.15 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่ได้ประกาศไว้ หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้รับรองไว้ ผู้สมัครจะต้องสละสิทธิ์ และไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ หรือให้ถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และถือว่าเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ และยอมให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น เพื่อเสนอคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาและผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวการให้บริการสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) จะถูกปิดลง เนื่องจากสถานีกลางบางซื่อ จะเปิดให้บริการในปี 2564


ตามที่มีข่าวในเว๊บไซต์สำนักข่าวญี่ปุ่น นำเสนอข่าวการให้บริการของสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) จะถูกปิดลง เนื่องจากสถานีกลางบางซื่อ จะเปิดให้บริการในปี 2564 ซึ่งถือเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศ นั้นนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวชี้แจงว่า ในต้นปี 2564 สถานีกลางบางซื่อจะเปิดใช้งาน ซึ่งจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ภายในสถานีจะประกอบไปด้วย ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่สำหรับห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และชั้นที่ 3 ประกอบด้วยรถไฟฟ้าเชื่อมทางอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ และสายใต้ โดยจะเป็นศูนย์รวมการเดินทาง จุดเชื่อมต่อทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดิน รถขนส่งสาธารณะต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาการจราจร และพื้นที่รอบ ๆ สถานีกลางบางซื่อก็จะถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อนั้น การรถไฟฯ จะยังไม่ย้ายขบวนรถไฟทางไกล และขบวนรถชานเมืองที่ออกจากสถานีกรุงเทพ ไปสถานีกลางบางซื่อทั้งหมด แต่จะพิจารณาให้ขบวนรถที่มีความพร้อมไปเปิดใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อก่อนอย่างไรก็ตาม สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) จะเปลี่ยนจากสถานีรถไฟหลัก เนื่องจากจะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพน้อยลง แต่ยังคงเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชนเหมือนเช่นที่ผ่านมา และพัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของประชาชนด้านประวัติศาสตร์ของการรถไฟฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน