ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟฯ รองรับประชาชนร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภายในสถานีกรุงเทพ จัดขบวนรถ รับ-ส่ง อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชนร่วมงานพระราชพิธี

       นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ภายในโถงกลางสถานีกรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และการรถไฟฯ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

          นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีและบนขบวนรถ ให้ได้รับความสะดวก เพียงพอ และปลอดภัย โดยการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสาร ชั้น 3 จากต่างจังหวัดและขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑล (เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) รวมทั้งการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและรถเร็วที่มีเดินประจำ ในระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ดังนี้

โดยทั้งสามสถานี คือ สถานีอยุธยา นครปฐม และฉะเชิงเทรา จัดเป็นจุดเชื่อมโหมดการเดินทาง เพื่อให้จังหวัดใกล้เคียง สามารถบริหารจัดการนำประชาชนที่เดินทางโดยรถโดยสารต่าง ๆ มาเดินทางต่อกับขบวนรถไฟเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก

         สรุปรวมจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถที่เดินเป็นประจำ อีกจำนวน 244 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารเพิ่ม 1-2 ตู้ไปกับขบวนรถด่วนและขบวนรถเร็วให้เต็มหน่วยกำลังลากจูง จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ 117,638 คน

         3. การรถไฟฯ ได้กำหนดขบวนรถขาเข้าสถานีกรุงเทพ (เที่ยวล่อง) ทุกขบวน หยุดส่งผู้โดยสารที่ที่หยุดรถยมราช เพื่อเพิ่มจุดเชื่อมต่อการเดินทาง โดยมีการจัดเต็นท์อำนวยการ ที่พักคอยการโดยสาร ไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุงชานชาลาที่ป้ายหยุดรถยมราช

         4. จัดให้มีรถ Shuttle Bus ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีกรุงเทพ ชุมทางบางซื่อ ที่หยุดรถยมราช วงเวียนใหญ่ ศาลายา โดยมีรถ Shuttle Bus หมุนเวียนรับผู้โดยสารตั้งแต่เวลา 05.00 – 18.00 น. ยกเว้นสถานีกรุงเทพ มีรถ Shuttle Bus ให้บริการถึงเวลา 21.00 น. โดย Shuttle Bus จะออกทุก ๆ 5 – 10 นาที หรือเต็มแล้วออก ส่วนสถานีธนบุรี สามารถเชื่อมต่อโดยเรือข้ามฟาก ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น

         นอกจากนี้ได้อำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมที่สถานี ได้แก่ ห้องสุขา ไฟฟ้าส่องสว่าง พัดลมระบายอากาศ ที่เก็บขยะมูลฝอย ป้ายบอกทิศทาง ที่พักคอยการโดยสาร การปรับปรุงชานชาลา สถานที่จอดรถ การจัดหน่วยแพทย์พยาบาล ในด้านความปลอดภัยได้เพิ่มกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ดูแลประจำสถานีและบนขบวนรถ พร้อมทั้งประสานงานไปยังผู้บังคับการตำรวจรถไฟ เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากที่สุด

         สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปกับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร หรือขบวนรถไฟฟรีที่ขยายอายุต่อไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สามารถนำบัตรประชาชนติดต่อขอรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถนำเที่ยวกรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ กรุงเทพ – น้ำตกไทรโยค ในวันที่ 21 22 23 26 28 29 ตุลาคม 2560 และงดเดินขบวนรถจักรไอน้ำ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนCALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email