ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี

วันนี้ ( 21 มิ.ย. 2562) เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี และร่วมมอบทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยาโดยมีนายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email