กิจกรรม รฟท.

ภาพบรรยากาศประชาชนเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)

          ภาพบรรยากาศประชาชนเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) ในช่วงแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. มีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลา 13.00 - 16.30 น. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานีกรุงเทพ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email