ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

      การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคและความงดงาม
ของความเป็นไทย จัดขึ้นวันที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. และวันศุกร์และวันเสาร์ปิดเวลา 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า 
      เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนการรถไฟฯ เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง
     สำหรับงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานพระราชทานความสุข ความรื่นเริงให้กับประชาชนขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ 
      ในโอกาสนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. และเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ ปิดเวลา 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และความฉ่ำเย็นแห่งสายน้ำ กิจกรรมภายในแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก การเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลปัจจุบันกับประชาชน ที่มาของลำน้ำ คูคลองสายต่าง ๆ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ อาทิ ขบวนเรือพระราชพิธี งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง บันทึกภาพกับภาพสามมิติแห่งความทรงจำ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว เป็นต้น ขณะที่บริเวณสนามเสือป่า จัดเป็นส่วนแสดงสินค้าจากร้านจิตอาสา 904 ร้านค้า ในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ อิ่มอร่อยกับอาหารในตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเดินชิมริมทาง 
     นอกจากนี้ประชาชนที่ร่วมงานยังจะได้รับความสุข สนุกสนาน ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญลุ้นรับรางวัลมัจฉาพาโชค ราคา 25 บาท สลากการกุศล ราคา 129 บาท โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือ
ผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

(ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2562 วันที่ 10 มกราคม 2562)

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email