ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟฯ แก้ไขปัญหาการออกตั๋วด้วยเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ล่าช้า

         นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐมาซื้อตั๋วโดยสารกับเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ Electronic Data Capture หรือเครื่อง EDC ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ เกิดปัญหาระบบสัญญาณขัดข้อง ทำให้ประชาชนที่มาซื้อตั๋วโดยสารต้องใช้เวลารอนานกว่าปกติ ส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการนั้น

         จากปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สั่งการฝ่ายเกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไข ดังนี้

         1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสถานการเชื่อมต่อ และเพิ่มช่องสัญญาณให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

         2. การแยกช่องจำหน่ายตั๋ว โดยแยกออกเป็นผู้โดยสารที่ใช้เงินสด กับ ผู้โดยสารที่ใช้บัตรสวัสดิการ

         3. การเพิ่มช่องพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาใกล้เวลาขบวนรถออกจากสถานี

         สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ไขในระดับเบื้องต้น โดยขณะนี้การรถไฟฯ ได้เร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารในวันดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email