ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

          เช้าวันนี้ (12 ตุลาคม 2560) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรม วงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email