ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ ช่วงโคกคราม – นครศรีธรรมราช

         นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟ และน้ำไหลเซาะหินโรยทางที่ กม.812 - 815 ระหว่างสถานีโคกคราม - นครศรีธรรมราช สูงกว่า 15 เซ็นติเมตร ส่งผลให้ขบวนรถเส้นทางกรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ในวันนี้ (6 ธันวาคม 2560) เดินรถได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง และการรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์ไปยังสถานีปลายทาง จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย

         1. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 19.30 น.

         2. ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 17.35 น.

         ส่วนขบวนรถที่เดินทางจากนครศรีธรรมราช กลับเข้ากรุงเทพเย็นวันนี้ การรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์จากสถานีต้นทางมายังสถานีชุมทางทุ่งสง จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย

         1. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 16.20 น.

         2. ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 14.24 น.

         นอกจากนี้ยังมีขบวนรถท้องถิ่นที่เดินรถระหว่าง สถานีนครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก นครศรีธรรมราช - ยะลา ในเย็นวันนี้สามารถเดินรถได้ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ ทั้งไป – กลับ จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย

         1. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก

         2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา

         3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช

         4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 ยะลา - นครศรีธรรมราช

         สำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไปกับขบวนรถในวันดังกล่าว หากไม่ประสงค์ที่จะเดินทางสามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email