กิจกรรม รฟท.

การรถไฟแห่งประเทศไทย จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลังพลิกโฉมตลาดนัดจตุจักรสู่ยุค 4.0

          การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สานต่อนโยบายของประเทศไทย 4.0 สู่ภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกขั้น ผนึกกำลังร้านค้า ผู้ประกอบการ ภายในตลาดนัดจตุจักร พลิกโฉมตลาดนัดจตุจักรหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยสู่ตลาดดิจิทัล

          วันนี้ (วันที่ 24 สิงหาคม 2560) ผศ. ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน ในฐานะประธานกรรมการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างนายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้โครงการ Products of Chatuchak เพื่อสานต่อนโยบายของประเทศไทย 4.0 สู่ภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกขั้น เพื่อร่วมกันยกระดับร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรในเชิงดิจิทัล โดยมีบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นผู้พัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถมีหน้าร้านอยู่ในโลกออนไลน์ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวสนุกกับการช้อปปิ้งในตลาดนัดจตุจักรมากยิ่งขึ้น

          ผศ. ดร. ศิริพงศ์ฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดจตุจักรระหว่าง การรถไฟฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาตลาดนัดจตุจักร เพื่อเปิดไปสู่รูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยร้านค้า ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดนัดจตุจักรจะได้รับประโยชน์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์มที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าต่างๆ ไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง พร้อมยังได้โอกาสที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นจากหน้าร้านออนไลน์ และระบบนำทาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล และกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดจตุจักรมากยิ่งขึ้น และประเมินว่าตลาดจตุจักรซึ่งมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอยู่แล้วจะสามารถยกระดับเป็นแลนด์มาร์คด้านการช้อปปิ้งในระดับเอเชียได้ในอนาคต

          ด้านนายอาทิตย์ฯ เพิ่มเติมว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

          ความร่วมมือโครงการ Products of Chatuchak ถือเป็นการร่วมกันยกระดับร้านค้าในตลาดนัดจตุจักรในเชิงดิจิทัล เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ดูแลทางด้านฟินเทคและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้กับธนาคารฯ ได้เข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มสำคัญ 2 ส่วนหลัก สำหรับการยกระดับตลาดจตุจักรสู่โลกดิจิทัล ที่สามารถรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

          1. แอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้า โดยผู้ขายสามารถบริหารจัดการสต๊อกสินค้า เช็ครายงานการขายรายวัน และรับชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มความคล่องตัวในการรับชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

          2. แอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้า พัฒนาให้ลูกค้าสามารถค้นหา และเดินหาร้านค้าโดยไม่หลง ด้วยแผนที่อัจฉริยะที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Geomagnetic ซึ่งสามารถนำทางให้ลูกค้าเดินหาร้านค้าโดยง่าย นอกจากนี้ยังสามารถรับโปรโมชั่นจากร้านค้าได้แบบเรียลไทม์

          โดยสามารถจะเปิดให้ร้านค้าและลูกค้าได้ใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบภายในพฤศจิกายนนี้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email