ข่าวประจำวัน

การพัฒนาสถานีกลางบางซื่อเพื่อเป็นศูนย์คมนาคมของประเทศ

          การบรรยายพิเศษ ใน งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561  โดยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หัวข้อ การพัฒนาสถานีกลางบางซื่อเพื่อเป็นศูนย์คมนาคมของประเทศวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.15-12.15 น. ณ ห้องประชุม SAPPHIRE 101 ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานีโครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ถูกออกแบบให้เป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีมาตรฐานเทียบเท่ากับศูนย์กลางสถานีรถไฟระดับโลกเพื่อรองรับระบบขนส่งคมนาคมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าในเมือง และรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ โดยภายในอาคารสถานีกลางบางซื่อ มีขนาดกว้าง244 เมตร ยาว 596.6 เมตรสูงประมาณ 43 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 264,862 ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารได้ 2 ล้านคนต่อวัน ตัวอาคารสถานีมี 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน เป็นลานจอดรถรองรับได้กว่า 1,700 คัน ชั้น 1 เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋ว พื้นที่พักคอยผู้โดยสาร เขตร้านค้า พื้นที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และจุดเชื่อมต่อรถโดยสาร ขสมก. และ บขส. ชั้น 2 เป็นชานชาลารถไฟสายต่างๆ รวมทั้งหมด 24 ชานชาลา เป็นชานชาลารถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และรถไฟทางไกลทุกเส้นทาง 8 ชานชาลา ชั้น 3 เป็นชั้นชานชาลารถไฟความเร็วสูงทุกเส้นทาง 10 ชานชาลา และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ 2 ชานชาลา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2564

         นอกจากนี้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้มีการดำเนิน โครงการพัฒนาที่เชิงพาณิชย์ศูนย์คมนาคมพหลโยธินพื้นที่รวม 2,325 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นย่านธุรกิจสำคัญของประเทศ ช่วยสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางมหานครแห่งใหม่ระดับอาเซียน ซึ่งพื้นที่โดยรอบประกอบด้วยแผนพัฒนา 9 แปลงได้แก่ แปลง A ศูนย์ธุรกิจทันสมัย เน้นที่โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและพื้นที่ใช้งานร่วมแปลง B ศูนย์การพาณิชย์และธุรกิจแห่งอาเซียน แปลง C ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ แปลง D พื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยอาจคงรูปแบบตลาดจตุจักรไว้ตามเดิม แต่พัฒนาให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น แปลง E ศูนย์ราชการ แปลง F ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า แปลง G พัฒนาพื้นที่พักอาศัย แปลง H พื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน และแปลง I พัฒนาพื้นที่พักอาศัยทั้งนี้มีการแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น เสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 ได้แก่ แปลง A แปลง E และแปลง D ระยะกลาง เสร็จสมบูรณ์ในปี 2570 ได้แก่ แปลง C แปลง F และแปลง G ระยะยาว สมบูรณ์ในปี 2575 ได้แก่ แปลง B แปลง D2-4 แปลง H และแปลง Iสำหรับสถานะปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีการประชุมเปิดรับฟังความเห็นภาคเอกชนในการลงทุน โครงการพัฒนาที่เชิงพาณิชย์ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน แปลง Aซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสถานีกลางบางซื่อ เนื้อที่ 32 ไร่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ นักลงทุน สมาคมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมและแสดงความสนใจกว่า 200 ราย

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email