ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง จังหวัดเพชรบุรี


วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) ณ สถานีกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ และ นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน 

นายวรวุฒิ มาลา กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวในเส้นทางต่างๆหลายเส้นทาง โดยจัดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยว การรถไฟฯ จึงได้นำขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911 เส้นทางกรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ มาสนับสนุนโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” (ศาสนา ศาสตร์พระราชา และศาสตร์ทางวัฒนธรรม) โดยเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวใหม่“ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง” (1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ มาลงที่สถานีเพชรบุรีเดินทางท่องเที่ยวต่อด้วยการใช้รถเล้ง (รถท้องถิ่นเพชรบุรี) นำเที่ยวฟรีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สามารถท่องเที่ยวชมความงามและเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสัมผัสความอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรีตามโครงการ "ศาสตร์ศรัทธา" (ศาสนา ศาสตร์พระราชา และศาสตร์ทางวัฒนธรรม) ได้อย่างสะดวก เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศในรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟในราคาประหยัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมนักกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นายวรวุฒิฯ กล่าวต่อว่า โปรแกรม “ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง” (1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด) จังหวัดเพชรบุรีจะเริ่มให้บริการเที่ยวแรกในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว จะออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.30 น. ถึงสถานีเพชรบุรี เวลา 09.44 น. เดินทางต่อด้วยรถเล้ง รถสองแถวเล็กท้องถิ่น (ฟรี) เที่ยวพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ที่ประทับในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปสุดคลาสสิกที่มีอายุกว่า 100 ปี สักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร เที่ยวชุมชนริมน้ำเมืองเพชร และชุมชนคลองกระแชง ยลเสน่ห์เมืองเพชร ที่มีชีวิต กิน แชะ ช็อป อาหารอร่อยขึ้นชื่อเมืองเพชร อาทิ ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงซอสพริก ข้าวแช่เมืองเพชร ก๋วยจั๊บน้ำข้น ลอดช่องน้ำตาลโตนด เที่ยวชมวัดใหญ่สุวรรณาราม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเมืองเพชร พระพุทธรูป พระบาท 6 นิ้ว UNSEEN เมืองเพชร เดินทางถึงวัดพระนอน สักการะพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 400 กว่าปี ก่ออิฐถือปูนยาว 43 เมตร ความสูงจากพระเศียรถึงฐานบรรทม 15 เมตร จัดเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศไทย และ เดินทางกลับด้วยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวสวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ ที่ 912 เวลา 16.31 น. ถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 19.30 น. ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง จังหวัดเพชรบุรี สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกสถานีทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดจองตั๋วโดยสารก่อนเดินทางได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงShare on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email