ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากิจการโรงงานมักกะสัน 109 ปี

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากิจการโรงงานมักกะสัน 109 ปี พร้อมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างร่มเงาให้กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วิหารหลวงพ่อนาคปรก โรงงานมักกะสัน นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีจัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากิจการโรงงานมักกะสัน 109 ปี พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สีดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองตรงกับวันพระราชสมภพ และออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างร่มเงาให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ยังได้มีการจัดประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีบวชต้นไม้ภายในโรงงานมักกะสัน โดยคัดเลือกต้นไม้ใหญ่มาร่วมทำพิธีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินกิจการงานการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายต่อไป

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้นับเป็นวันดีในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงงานมักกะสัน 109 ปี โดยโรงงานมักกะสันถือเป็นหน่วยที่มีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาการของการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นโรงงานซ่อมรถไฟขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นโรงงานเพียงแห่งเดียวที่สามารถทำการซ่อมและประกอบรถจักรและรถพ่วงทุกชนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถรองรับการซ่อมบำรุงได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการลงทุนพัฒนาระบบรางใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

สำหรับประวัติการก่อตั้งโรงงานมักกะสัน ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2453 มีหน้าที่ซ่อมหัวรถจักรและรถโดยสาร ต่อมาในปี 2481 กรมรถไฟฯได้ทำการขยายและปรับปรุงโรงงานมักกะสัน โดยให้มีโรงกลึงสำหรับอุปกรณ์รถจักรไอน้ำ โรงทองเหลือง รวมทั้งโรงเชื่อมไฟฟ้า โรงซ่อมรถจักร โรงซ่อมรถโดยสาร และโรงซ่อมรถบรรทุก แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จไปเพียงบางส่วนได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น จึงได้ย้ายโรงงานไปอยู่ที่แก่งคอยและนครราชสีมาเป็นการชั่วคราว และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในปี 2488 จึงย้ายโรงงานกลับมาที่มักกะสันตามเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email