บริหารโครงการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย พิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สัญญา 1)

การรถไฟแห่งประเทศไทย พิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สัญญา 1)

เมื่อวันที่ (27 ธันวาคม 2562) ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรม แชงกรี-ลา 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สัญญา 1) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ กิจการร่วมค้า China Railway Signalling & Communication (CRSC) ประกอบด้วย บริษัท CRSC Research and Design Institute Group Co., Ltd. และ CRSC International Company Limited ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (สัญญา 1) ระยะทางก่อสร้าง ประมาณ 420 กิโลเมตร งบประมาณดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 6,210,000,000 บาท (หกพันสองร้อยสิบล้านบาท) โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ทางก่อสร้างใหม่และทางรถไฟเดิม) โดยใช้ระบบอาณัติสัญญาณบังคับสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Interlocking: CBI System) จำนวน 59 สถานี พร้อมระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European Train Control System (ETCS) Level 1 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน เริ่มดำเนินการ 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา และกำหนดแล้วเสร็จประมาณช่วงเดือนธันวาคม 2565

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ