ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Open house เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมการพัฒนากิจการในด้านต่างๆของการรถไฟฯ ที่มีอย่างต่อเนื่อง

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2 จากโรงเรียนอนุบาลบุณยลักษณ์  ที่เดินทางมาทัศนศึกษาที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ และประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
  ในโอกาสนี้ได้พาน้อง ๆ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ขบวนรถไฟ ตู้โดยสารประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้แนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถไฟปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ได้ลองซื้อตั๋วโดยสารรถไฟด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้น้องๆได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และประทับใจกับกิจกรรมในครั้งนี้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email