กิจกรรม รฟท.

การรถไฟฯ ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว อวลกลิ่นอายความหลัง ร่วมเดินทางข้ามเวลา กับตำนานรถไฟไทย

         

         นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานฤดูหนาวขึ้น ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต 
         ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประวัติ และวิวัฒนาการแห่งการเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “จากปฐมบท ...สู่อนาคตรถไฟไทย” โดยการสร้างสรรค์บรรยากาศภายใต้แนวคิดย้อนยุค ด้วยรูปแบบศิลปะตะวันตก เพื่อให้สอดรับกับสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งต่าง ๆ บริเวณพระราชวังดุสิต โดยด้านหน้าจำลองสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟกรุงเทพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายในแบ่งเป็น นิทรรศการที่ 1 “ธ ก่อร่าง สร้างศิวิไลซ์” จัดแสดงภาพถ่ายล้ำค่าเมื่อครั้งอดีต เกี่ยวกับกิจการรถไฟไทยในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นปฐมบทของประวัติศาสตร์ของรถไฟไทย โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายแรก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการรถไฟในประเทศไทย ด้วยพระราชปณิธานที่จะสรรค์สร้าง “ความศิวิไลซ์” ของบ้านเมืองให้ทัดเทียมอารยะประเทศ และกระจายความเจริญไปสู่ท้องที่ต่าง ๆ ตลอดทั่วพระราชอาณาจักร นิทรรศการที่ 2 “ธ เยี่ยมราษฎร์ ชาติร่มเย็น” จัดแสดงภาพถ่ายล้ำค่าเมื่อครั้งอดีต เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตลอดรัชสมัย ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ด้วยพระราชยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขบวนรถไฟพระที่นั่ง ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยน้อมเกล้าฯ จัดถวาย โดยมีพระราชปณิธานที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในทั่วภูมิภาคของประเทศ

         โดยประชาชนสามารถเข้าชมบูธนิทรรศการของการรถไฟฯ บริเวณโซนพระลานพระราชวังดุสิต ทุกท่านจะได้เดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ปฐมบทรถไฟหลวง จุดเริ่มต้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผ่านกระจกย้อนเวลา ที่สามารถเก็บภาพไว้เป็นที่รำลึกถึงเหตุการณ์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งรับโปสการ์ดที่ระลึก 9 แบบ รวมถึงนำไปประทับตราสัญญลักษณ์การจัดงานไว้เก็บสะสม 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email