ข่าวประจำวัน

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 63) ณ สถานีกรุงเทพ นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 15 ลัง (300 ขวด)  ซึ่งการรถไฟฯ จะนำไปใช้ตามสถานีรถไฟในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และในขบวนรถนอนปรับอากาศทุกตู้ โดยเฉพาะที่สถานีกรุงเทพ จะจัดวางไว้บริเวณช่องทางเดินเข้า - ออก สำหรับผู้โดยสาร หน้าช่องจำหน่ายตั๋ว หน้าช่องรับ - ส่งสินค้า และหน้าหน่วยบริการเดินทาง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ