ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย มอบแสตมป์ชุดที่ระลึกสำหรับผู้โดยสาร ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 ณ ท้องสนามหลวง

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยออกบูธจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน ณ ท้องสนามหลวง และสนใจเดินทางโดยรถไฟ ระหว่างวันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2562 รวม 10 วัน

นางสาวมณฑกาญจน์  ศรีวิลาศ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ  ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมออกร้านจำหน่ายตั๋วโดยสารเพื่อให้บริการประชาชน ในกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 บริเวณบูธหมายเลข CC-12 ของกระทรวงคมนาคม โซนนิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” ณ ท้องสนามหลวง โดยแจกหนังสือ สักวันหนึ่งฉันจะนั่งรถไฟ คู่มือเอกสารตารางการเดินขบวนรถ  โปรแกรมนำเที่ยวต่าง ๆ และมอบของที่ระลึกจากการรถไฟฯ แสตมป์ที่ระลึก 100 ปี สถานีกรุงเทพ จำนวนจำกัด วันละ 100 ชุด  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.30 น ของทุกวัน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ