บริหารโครงการ

Update ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

Update ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ส่วนของงานอุโมงค์ที่ 1 จาก มาบกะเบาไป ผาเสด็จ ระยะทางทั้งหมด 1,100 เมตร ผลงานการขุดเจาะสะสม อุโมงค์ฝั่งซ้าย (Up track) = 179 เมตร และ อุโมงค์ฝั่งขวา (Down track) = 194 เมตร 
(22 สิงหาคม 2562)

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email