ข่าวประจำวัน

นั่งรถไฟใส่หน้ากาก

 ครม.ประกาศกม.ฉุกเฉิน1เดือน ตั้ง ศอฉ.คุมโควิด ไวรัสโคโรนา หรือ COVID 19  สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะกำหนดบังคับให้ผู้โดยสารที่จะใช้บริการสาธารณะทางรางทุกคนก่อนใช้บริการระบบราง ทั้งรถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), และรถไฟฟ้า ประกอบด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และรถไฟฟ้า ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email